school-lei met herfstbladeren

Een EU subsidie-aanvraag wordt op een aantal criteria beoordeeld. Wij hebben veel ervaring met het beoordelen van EU subsidie-aanvragen in diverse kaderprogramma’s vanaf 2005.

Bij het EU subsidie-aanvraag voorbereiden van een EU subsidie-aanvraag is het belangrijk dat er een solide idee klaar ligt.

Het is ook van belang dat andere organisaties, in Nederland en de andere EU lidstaten, bereid zijn aan het project deel te nemen.

Een subsidie-aanvraag onder het HORIZON 2020, of HORIZON EUROPE programma kan niet door één enkele organisatie worden ingediend. Het gaat om samenwerking en het gedeeld inbrengen van kennis, expertise en ervaring.

Wij kunnen in ieder stadium van de aanvraag ondersteuning bieden, van het opbouwen van een consortium, tot het voorbereiden van de aanvraag.


Pakket 1 – Quickscan

Een Quickscan is een snelle manier om meer informatie te krijgen over de kwaliteit van een aanvraag, of een aanvraag in wording.

Bij een Quickscan van een voltooide aanvraag (proposal) of een aanvraag in wording bekijken wij de tekst, zoals een evaluator van de Europese Commissie dat zou doen. We checken alle criteria en sub-criteria en geven het voorstel een snelle beoordeling. We geven daarbij vooral aan of een voorstel in zijn huidige vorm kansrijk is, of dat er nog verbeteringen nodig zijn.

Een Quickscan wordt snel behandeld. Als u het proposal (in wording) vóór 17:00 u bij ons inlevert heeft u heeft de resultaten in de loop van de volgende werkdag binnen.

Wij behandelen de ter beoordeling voorgelegde voorstellen strikt vertrouwelijk en uw informatie wordt niet langer bewaard dan voor het voltooien van de beoordeling nodig is.

Kosten van een Quickscan € 550,00 (exclusief 21% btw).


Pakket 2 – Pre-evaluatie

Een Pre-evaluatie is een effectieve manier inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een aanvraag, of een aanvraag in wording.

Bij een pre-evaluatie van een voltooide aanvraag (proposal) of een aanvraag in wording doorlopen wij de tekst, zoals een evaluator van de Europese Commissie dat zou doen. We beoordelen alle criteria en sub-criteria zoals dat tijdens een echte evaluatie gebeurt.

Bij een echte evaluatie wordt een voorstel door minimaal 3 externe deskundigen beoordeeld, daarom is een pre-evaluatie altijd een benadering. De uitslag geeft een indruk wat het voorstel te wachten staat als het zou worden ingediend. 

Aan de hand van de uitslag kunnen zwakke punten verbeterd en sterke punten benadrukt worden.

Een Pre-evaluatie neemt ongeveer een werkdag in beslag. Als u het proposal (in wording) vóór 12:00 u bij ons inlevert heeft u heeft de resultaten de volgende namiddag binnen.

Wij behandelen de ter beoordeling voorgelegde voorstellen strikt vertrouwelijk en uw informatie wordt niet langer bewaard dan voor het voltooien van de beoordeling nodig is.

Kosten van een Pre-evaluatie € 750,00 (exclusief 21% btw).


Pakket 3 – Evaluatie

Een Evaluatie is de meest uitgebreide manier inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een aanvraag, of een aanvraag in wording.

Bij een evaluatie van een voltooide aanvraag (proposal) of een aanvraag in wording beoordelen wij de tekst, zoals een evaluator van de Europese Commissie dat zou doen. We beoordelen alle criteria en sub-criteria zoals dat tijdens een echte evaluatie gebeurt. Bij een echte evaluatie wordt een voorstel door minimaal 3 externe deskundigen beoordeeld, daarom is onze evaluatie altijd een benadering.

Na de evaluatie ontvangt u een uitgebreid rapport waarin, naast onze beoordeling van de criteria en sub-criteria volgens de door de Europese Commissie gehanteerde puntenschaal, de sterke en zwakke punten helder zijn omschreven. Een evaluatie neemt ongeveer twee werkdagen in beslag.

Wij behandelen de ter beoordeling voorgelegde voorstellen strikt vertrouwelijk en uw informatie wordt niet langer bewaard dan voor het voltooien van de beoordeling nodig is.

Kosten van een evaluatie € 1000,00 (exclusief 21% btw).


Pakket 4 – Evaluatie met vervolgadvies

Een Evaluatie met vervolgadvies koppelt het inzicht in de haalbaarheid van een aanvraag, of een aanvraag in wording, aan stappen om de haalbaarheid te verbeteren.

Bij een evaluatie met vervolgadvies beoordelen wij de aanvraag, zoals een evaluator van de Europese Commissie dat zou doen.

We beoordelen alle criteria en sub-criteria zoals dat tijdens een echte evaluatie gebeurt.

Bij een echte evaluatie wordt een voorstel door minimaal 3 externe deskundigen beoordeeld, daarom is onze evaluatie altijd een benadering.

Na de evaluatie met vervolgadvies ontvangt u een uitgebreid rapport waarin, naast onze beoordeling van de criteria en sub-criteria volgens de door de Europese Commissie gehanteerde puntenschaal, de sterke en zwakke punten helder zijn omschreven. Wij vullen deze evaluatie aan met een gedetailleerd advies met betrekking tot mogelijke verbeteringen, zowel structureel, inhoudelijk, als stilistisch. Een evaluatie met vervolgadvies neemt ongeveer twee werkdagen in beslag.

Wij behandelen de ter beoordeling voorgelegde voorstellen strikt vertrouwelijk en uw informatie wordt niet langer bewaard dan voor het voltooien van de beoordeling nodig is.

Kosten van een evaluatie met vervolgadvies € 1250,00 (exclusief 21% btw).


Pakket 5 – Voorstel schrijven

U kunt er ook voor kiezen het formuleren van de subsidie-aanvraag helemaal aan ons over te laten. Wij nemen dan de zorg voor de volledigheid, de juiste terminologie en de leesbaarheid van de tekst van u over en u kunt zich met de overige leden van het projectconsortium geheel aan de inhoud wijden.

Door onze grote ervaring met het beoordelen van voorstellen, het reviewen van lopende projecten en het observeren van vele tientallen beoordelingsvergaderingen hebben wij de expertise in huis om een solide projectvoorstel te schrijven in het passende Engelse vakjargon. U blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de methodologie. 

Wij zullen zeker suggesties doen als wij zien dat er zwakheden in het concept, of de andere onderdelen van het projectidee zitten. Wij houden bovendien in de gaten welke informatie nog moet worden aangeleverd door leden van het projectconsortium.

Wij behandelen de ter beoordeling voorgelegde voorstellen strikt vertrouwelijk en uw informatie wordt niet langer bewaard dan voor het voltooien van de beoordeling nodig is.

Kosten van het schrijven van een EU subsidie-aanvraag € 4000,00 (exclusief 21% btw).


Pakket 6 – Complete begeleiding

De meest volledige ondersteuning die wij kunnen bieden is het begeleiden van het aanvraagproces. Wij helpen u het concept aan te scherpen en beoordelen of het past bij de vereisten van de Call for Proposals.  Desgewenst zoeken wij met u naar de beste opties, zoals de meest geschikte Call en het passende ‘Instrument’.

Wij zijn aanwezig bij werkbesprekingen met de betrokken stafleden en geven desgewenst mini-workshops over alle aspecten van het aanvraag- en evaluatieproces. Samen met u bouwen we het consortium op en zorgen voor een correcte afhandeling van de formaliteiten.

Deze vorm van begeleiding is intensief en vergt een goede doorlopende communicatie. 

Wij behandelen de ter beoordeling voorgelegde voorstellen strikt vertrouwelijk en uw informatie wordt niet langer bewaard dan voor het voltooien van de beoordeling nodig is.

Voor deze vorm van ondersteuning brengen wij u graag een passende offerte uit..

Disclaimer

Wij zijn nooit direct, of indirect betrokken bij het beoordelen van de EU subsidievoorstellen van onze cliënten en oefenen op geen enkele wijze invloed uit op het uiteindelijke beoordelingsproces. Wij geven uitsluitend een op kennis en ervaring gebaseerde mening. De kwaliteit van het uiteindelijk ingediende voorstel wordt door een team van onafhankelijke deskundigen beoordeeld. Het is uiteindelijk de cliënt die de kwaliteit bepaalt. Onze quickscans, pre-evaluaties en begeleiding zijn geen garantie voor succes

Sluit Menu