Europese Commissie benadrukt waarde van erfgoed en cultuur in Horizon 2020

Het Horizon2020 programma nadert de eindstreep, maar er zijn in het werkprogramma 2018-2020 van Horizon 2020 nog enkele interessante kansen voor projecten die zich richten op cultureel erfgoed, de creatieve industrie en cultuur.

1. Socioeconomic and Cultural Transformations

De oproep voor projectvoorstellen onder de titel Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution heeft nog enkele onderwerpen waarin cultuur en de creative industries centraal staan.


TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe biedt kansen voor cultuur in Horizon 2020 en aanknopingspunten voor een project waarin cultuur- en cultureel erfgoedinstellingen een cruciale rol kunnen spelen.

Dit is een Research and Innovation Action, gericht op het onderzoeken en vergaren van statistische informatie over de impact van cultuurbeleid:

“The action will provide new methodologies for capturing the societal value of culture in contemporary societies. It will improve statistical data and methods for capturing cultural impacts in cooperation, when appropriate, with national statistical institutes, relevant international organisations, networks, research infrastructures and Eurostat.”

Dit is een abstract doel waarbij de deelname van locale en regionale overheden een belangrijk pluspunt kan zijn.

Cultuur in Horizon 2020 projectvoorstel gesymboliseerd door bureau met paperassen.
Een hoop papierwerk…

De deadline voor het indienden van proposals is 14 maart 2019.

Er is daarom voldoende tijd voor een grondige voorbereiding.


Cultuur en cultureel erfgoed is een collectief bezit en van collectief belang. Toch worden grote groepen buitengesloten, waar het de toegang tot en het genieten van cultureel erfgoed betreft.

Die uitdaging wordt door de Europese Commissie binnen het Horizon 2020 programma opgepakt met het onderwerp DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion. Het produceren van een voorstel voor deze Research and Innovation Action is een complexe kwestie die een aanpak op vele niveaus vergt. Het vinden van de juiste partners voor het samenstellen van een consortium vergt zorgvuldigheid en tijd. Het spreekt voor zich dat wij daarbij kunnen adviseren.

De deadline voor proposals is 14 maart 2019.

Er nog is voldoende tijd om te starten. Wij assisteren u graag met het voorbereiden van een aanvraag. Ook kunt u bij ons terecht voor een proposal-conceptanalyse, een proefevaluatie, of aanvullend advies.


Governance for the Future

Onder het programma-onderdeel Governance for the Future bevindt zich het onderwerp DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for creativity, intellectual property rights and copyright. Het gaat om een belangrijk onderwerp, want de grotere beschikbaarheid van cultureel erfgoed en de daarmee samenhangende culturele waarde door digitalisering staat vaak haaks op de belemmeringen die worden opgeworpen door het recht op het intellectueel eigendom (IPR).

IPR is een onoverzichtelijk en ontoegankelijk gebied dat van lidstaat tot lidstaat verschilt. Hoewel IPR noodzakelijk is voor het stimuleren van culturele activiteiten met een zekere economische duurzaamheid, kan het tegelijkertijd een belemmering zijn voor culturele innovatie.

Het is belangrijk dat de Europese Commissie dit probleem nu prominent op de kaart heeft gezet. Wij hebben ook ervaring met deze ingewikkelde materie en uitstekende deskundigen in ons netwerk.

De deadline voor proposals is 14 maart 2019.

Er is nog tijd om een goed concept uit te werken. U kunt bij ons terecht voor een proposal-conceptanalyse, een proefevaluatie, of aanvullend advies.

Link naar het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie

Sluit Menu