Een Horizon Europe aanvraag wordt op een aantal criteria beoordeeld. Het is belangrijk dat de tekst van de aanvraag goed bij deze criteria aansluit. Daarnaast is het essentieel dat er een solide concept aan ten grondslag ligt.

Het is belangrijk dat de deelnemende organisaties die aan het project deelnemen hun verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen.

Een subsidie-aanvraag onder het Horizon Europe programma kan niet door één enkele organisatie worden ingediend. Het programma is gericht op internationale samenwerking en het bijeenbrengen van kennis, expertise en ervaring.

Met 20 jaar ervaring kunnen wij elk stadium van de aanvraag ondersteunen.


Ondersteuning à la carte

Wij kunnen de ondersteuning bij een Horizon Europe op uw wensen afstemmen. Daarnaast hebben wij 5 opties à la carte:

Quick scan

Een quick-scan is een snelle manier om meer informatie te krijgen over de kwaliteit van de aanvraag in wording. Wij checken alle beoordelingscriteria en subcriteria om vast te stellen of het voorstel alle belangrijke elementen bevat of dat er lacunes zijn.

We geven aan of een voorstel in zijn huidige vorm kansrijk is, of er wellicht verbeteringen nodig zijn. De quick-scan wordt snel uitgevoerd. Duur: 1 dagdeel.

Pre-evaluatie

Een pre-evaluatie is een effectieve manier om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een aanvraag in wording. De tekst wordt beoordeeld, zoals dat tijdens een evaluatie zou gebeuren. Alle criteria en sub-criteria worden komen aan de orde. De procedure is identiek aan de officiële evaluatieronde, met dit verschil dat het ingediende voorstel door minimaal 3 externe deskundigen wordt beoordeeld. Een pre-evaluatie is daarom altijd altijd een benadering. De uitslag geeft een indruk wat het voorstel te wachten staat als het zou worden ingediend. U ontvangt een beknopt rapport met een geschatte score en een overzicht van zwakke en sterke punten. Duur: 2 dagdelen.

Analyse met rapportage

Een analyse met rapportage is de meest uitgebreide manier inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een aanvraag in wording. De aanvraag in wording wordt grondig geanalyseerd, zoals dat tijdens de evaluatieronde gebeurt. Alle criteria en sub-criteria worden doorlopen waarbij tekortkomingen worden geidentificeerd. U ontvangt een uitgebreid rapport waarin, naast de beoordeling van de criteria en sub-criteria volgens de officiële gehanteerde puntenschaal, de sterke en zwakke punten helder zijn omschreven. Duur: 4 dagdelen.

Begeleiding bij het aanvragen

De meest volledige ondersteuning is het begeleiden van de subsidie-aanvraag. De aanvraag wordt ondersteund vanaf het concept tot het indienen van het proposal. Er wordt onderzocht wat de meest geschikte Call for Proposals is onder welke het voorstel kan worden ingediend. Wij zijn aanwezig bij werkbesprekingen met de betrokken stafleden en geven indien nodig mini-workshops over alle aspecten van het aanvraag- en evaluatieproces. Samen met u bouwen we het consortium op en zorgen voor een correcte afhandeling van de formaliteiten. De begeleiding is intensief en vergt een goede doorlopende communicatie. Voor deze vorm van ondersteuning brengen wij u graag een passende offerte uit.

Workshop “how to plan and write a competitive Horizon Europe proposal”

Het plannen van een EU project en het schrijven van een proposal is niet eenvoudig. Voor organisaties die deze uitdaging voor het eerst aangaan lijkt het zelfs onhaalbaar. Toch hoeft dat niet. Weten wat er van je verwacht wordt, een goede planning en een doelbewuste benadering zijn de eerste ingrediënten voor een kansrijk EU projectvoorstel. Hoe pak je dat aan?

Wij geven op aanvraag een workshop waarin helder wordt toegelicht hoe de evaluatieprocedures verlopen en hoe je een goed proposal kunt schrijven dat ook past bij het werkprogramma.

Deze workshop duurt 1 dagdeel en kan gegeven worden op elke gewenste locatie. Het aantal deelnemers bepaalt u zelf. De workshop wordt in het Engels gegeven door een ervaren expert.

Disclaimer

Wij zijn nooit direct of indirect betrokken bij het beoordelen van de EU subsidievoorstellen van onze cliënten en oefenen op geen enkele wijze invloed uit op het uiteindelijke beoordelingsproces. Wij geven een op kennis en ervaring gebaseerd advies.