EU proposal conceptanalyse

U bent belast met de vorming van een projectconsortium en coördineert het schrijven van een EU-proposal. U wilt weten hoe kansrijk uw proposal in wording is en op welke punten het verbeterd kan worden. Een EU proposal conceptanalyse is een goede manier om een beter zicht op uw kansen te krijgen.

Steunend op onze lange ervaring en deskundigheid analyseren wij het concept van uw voorstel. Zwakheden en lacunes komen dan snel aan het licht, maar natuurlijk ook sterke punten die kunnen worden ingezet om de aanvraag nog kansrijker te maken.

Wat wij opleveren is een gedetailleerd rapport met een beoordeling op alle evaluatiecriteria; een overzicht van verbeterpunten en suggesties en eventueel aanbevelingen met betrekking tot de vorming van het consortium.

Het evalueren van proposals is mensenwerk. Daarom kijken wij ook naar de meer algemene karakteristieken van het proposal, zoals helderheid van het concept, leesbaarheid, kwaliteit van het taalgebruik.

Er zijn meerdere momenten waarop u ons kunt inschakelen voor de proposal-analyse. Bijvoorbeeld:

  1. U heeft een concept en een eerste schets van het proposal-manuscript en wilt advies over de kansen en handreikingen voor de verdere uitwerking.
  2. U heeft een first draft, waarin ook de omvang en samenstelling van het consortium al is omschreven en een substantiële tekst waaraan door meerdere mensen moet worden geschreven.
  3. U heeft een final draft en wilt een zorgvuldige analyse met advies en risico-rapport alvorens het in te zenden.

Als onderdeel van de manuscript-analyse kunnen wij ook naar de afzonderlijke bijdragen van beoogde projectpartners kijken, of naar de kwaliteit van het consortium als geheel.

Wij hebben veel ervaring met het reviewen van lopende EU-gefinancierde projecten en daarom ook met de effecten van verkeerde inschattingen bij het samenstellen van consortia. Een partner die er op het eerste gezicht degelijk uitziet kan tijdens de looptijd van een consortium zomaar voor oponthoud en problemen zorgen. Vaak zijn de voortekenen van een dergelijk probleem al bij de vorming van een consortium herkenbaar.

Tijdens de echte evaluatie wordt uw voorstel natuurlijk niet door één, maar minstens door drie experts beoordeeld. Het is van meerdere factoren afhankelijk of uw voorstel tot de top van gesubsidieerde voorstellen doordringt.

De kwaliteit van het voorstel in vergelijking met de overige inzendingen is daar één van, maar ook de mate waarin er is ingeschreven op de Call. Een EU proposal conceptanalyse is daarom bedoeld als algemene verbetering van het voorstel, we kunnen nooit garanderen dat het voorstel ook daadwerkelijk gefinancierd zal worden.

Belangstelling? Neem dan contact met ons op »

Close Menu