AB Cultuur voor cultureel advies, culturele projecten en Europese subsidie

Wij zijn AB Cultuur

AB Cultuur is een bureau voor onderzoek, tekst, advies, ontwikkeling van (culturele) projecten, interim management en Europese subsidies.

Wij ondersteunen culturele instellingen, erfgoedinstellingen, musea, overheden, universiteiten, hogescholen en bedrijven. Die ondersteuning begint meestal met één van de volgende vragen:

Ik wil een project met Europese subsidie opstarten

Wij begeleiden het voorbereiden van Europese projecten en EU subsidie-aanvragen.

We hebben inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met het voorbereiden van EU projectvoorstellen onder verschillende kaderprogramma’s en met het beoordelen van proposals als independent expert voor de Europese Commissie. Die ervaring wordt versterkt door een bijna even lange ervaring als project reviewer en Independent Observer bij projectevaluaties. Wij hebben honderden aanvragen beoordeeld en van tientallen lopende projecten de technische reviews gedaan.

Met die ervaring en expertise kan AB Cultuur uw gids zijn bij het voorbereiden van een proposal en gedurende de aanvraagprocedure.

Disclaimer

Als wij uw projectvoorstel ondersteunen, dan maken wij uiteraard geen deel uit van het team deskundigen dat deze aanvraag beoordeelt. Tijdens onze werkzaamheden zullen wij geen informatie over uw project met anderen delen, noch zullen wij informatie over andere door ons behandelde, of beoordeelde projecten met u delen.

Hoe kansrijk is mijn EU subsidie-aanvraag?

U heeft een concept-aanvraag en wil graag weten of die is opgewassen tegen de kritische blik van de experts die door de Europese Commissie worden aangewezen om de aanvragen te evalueren. Wij hebben sinds 2008 honderden aanvragen gelezen en beoordeeld tijdens evaluaties voor uiteenlopende Calls for Proposals.

Met die ervaring en deskundigheid lopen wij door het concept-voorstel heen, alsof het een definitieve aanvraag betreft. Zwakheden en lacunes komen dan snel aan het licht, maar natuurlijk ook sterke punten die kunnen worden ingezet om de aanvraag nog kansrijker te maken. Wat wij opleveren is een rapport met een beoordeling op alle criteria; een overzicht van verbeterpunten en suggesties en eventueel aanbevelingen met betrekking tot de vorming van het consortium.

Tijdens de echte evaluatie wordt uw voorstel natuurlijk niet door één, maar minstens door drie experts beoordeeld. Het is van meerdere factoren afhankelijk of uw voorstel tot de top van gesubsidieerde voorstellen doordringt. De kwaliteit van het concept in vergelijking met de overige inzendingen is daar één van, maar ook de mate waarin er is ingeschreven op de Call. Deze pre-evaluatie is daarom bedoeld ter algemene verbetering van het voorstel, het kan nooit een garantie voor succes zijn.

Ik heb behoefte aan training en advies voordat ik aan een Europees project begin

Het is verstandig om de personen die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van het proposal en later wellicht voor het uitvoeren van het project te laten trainen en adviseren door een deskundige die al meer dan 10 jaar projectvoorstellen evalueert, projecten reviewt en evaluaties als lid van het Independent Monitoring Panel observeert en daarover aan de Europese Commissie rapporteert.

Wij verzorgen trainingen en adviezen op maat. Dat betekent dat we heel nauwgezet uw behoefte aan informatie en know-how in kaart brengen en in plaats van een algemeen verhaal, een zeer specifiek, op uw projectvoorstel en uw potentiële consortium afgestemde training geven. Wij hebben verschillende grote erfgoedorganisaties geadviseerd en trainingen gegeven voordat zij met het voorbereiden van een EU project begonnen.

Ik wil een interne workshop over EU subsidie en heb een goede workshopleider nodig

Die leveren wij. Naast training en advies organiseren wij in overleg met instellingen die daar behoefte aan hebben workshops met het personeel dat direct bij het project betrokken zijn, maar ook met personeel dat er indirect bij betrokken zal zijn. Het is onze ervaring dat grote nationale en internationale projecten vaak worden gezien als iets dat van buitenaf komt, een onwelkome extra taak, of beslommering. Iedereen die daarbij betrokken is, direct, maar ook indirect, moet al vanaf het begin bij de ontwikkelingen worden betrokken. Dat is belangrijk, want als het niet, of te laat, gebeurt, dan kunnen vertragingen optreden door gebrek aan motivatie.

Ik wil een heldere handleiding over het schrijven van een EU projectvoorstel

Die handleiding komt er, medio 2018. Meer dan 10 jaar ervaring met EU projecten vanuit alle mogelijke rollen wordt vastgelegd in een helder en vooral pragmatisch handboek. Wij houden u op onze site en via de sociale media op de hoogte.

Ik wil een project voor erfgoededucatie ontwikkelen

Erfgoededucatie is het gebied waarop wij al 10 jaar actief zijn. We hebben een actieve en vaak ook leidende rol gespeeld in een hele serie erfgoededucatieprojecten. We hebben in die 10 jaar ook verschillende trends, modes en theorieën zien komen en gaan. We hebben positieve en negatieve ervaringen met musea, koepelorganisaties en erfgoedconsulenten. Kortom, wij zijn door de wol geverfd en weten hoe je een project opzet, waar de kansen liggen en waar de gevaren op de loer liggen. Als we eenmaal bij een project betrokken zijn geven wij alles om er iets moois en leerzaams van te maken.

Ik ben belast met het organiseren van een symposium

Geen probleem. Met dat bijltje hebben wij vaker gehakt. Wij hebben culturele symposia georganiseerd, maar waren ook betrokken bij een grote internationale conferentie op last van de rijksoverheid met honderden deelnemers en vele parallelsessies. Klein, of groot, wij hebben een heldere visie en de georganiseerde werkwijze die nodig zijn om een dergelijke gebeurtenis in goede banen te leiden.

Ik heb culturele inhoud van niveau nodig en een specialist in cultural storytelling

AB Cultuur heeft een pool van schrijvers om zich heen verzameld die gespecialiseerd zijn in cultural storytelling. We hebben ervaring met long-form verhalen, maar ook met zeer korte teksten voor interactieve media, tentoonstellingen, video en het web. Het is een kunst om een tekst te reduceren tot de essentie, zonder dat de stijl en leesbaarheid verloren gaan. Wij beheersen die kunst.

Ik zit met een onderwerp dat extra onderzoek en een heldere rapportage vergt

Bij AB Cultuur bent u aan het juiste adres. In opdracht van ministeries, overheidsdiensten, het onderwijs en diverse erfgoedinstellingen hebben wij grondig onderzoek gecombineerd met leesbare en substantiële rapporten. We durven te stellen dat we beter onderzoek doen dan menig onderzoeksbureau met een grote naam en rapporten schrijven met meer diepgang en substantie tegen een veel aantrekkelijker prijs.

Ik heb een advies gekregen, maar heb behoefte aan een second opinion

Soms ben je het niet eens met een adviseur, of lijkt het voorstel van een leverancier onnodig complext en ondoorgrondelijk. In zo’n geval kunt u bij AB Cultuur terecht voor een second opinion. Wij leveren een neutraal advies waarop u een beslissing kunt baseren. In principe geven wij alleen een second opinion als de informatie geanonimiseerd wordt aangeleverd en wij dus niet weten welke adviseur, of aanbieder het betreft.

Ik wil mijn collectie goed digitaliseren, maar de kennis over digitalisering en metadata ontbreekt

Onze kennis van digitalisering begon al op de universiteit en heeft zich vermeerderd doordat wij betrokken waren bij de oprichting van Digitaal Erfgoed Nederland, het digitaliseringsbeleid van het ministerie van OCW, de internationale coördinatie van erfgoeddigitalisering van de Europese lidstaten,  de eContentPlus-, PSP CIP- en Horizon2020 programma’s van de Europese Commissie en Europeana. Digitalisering en metadata vormen de kern van onze activiteiten. Hoewel er minder wordt gedigitaliseerd dan de afgelopen 5 jaar is de kwaliteit van metadata nog steeds onverminderd belangrijk. Wij ondersteunen en adviseren instellingen waar het gaat om kwaliteit en relevantie van verschillende typen metadata en linked open data.

We zitten in een transitie-periode en hebben een interim-manager nodig, kan AB Cultuur hier iets mee?

Say no more. Wij hebben de expertise en ervaring. Bovendien gaan we tactvol en met veel respect met mensen om. Interim management is voor ons geen periode van pappen en nathouden, maar vooral van herstel en mensen hun waarde geven. Periodes van een half jaar tot een jaar zijn voor ons gebruikelijk.

Wij moeten als instelling innoveren, maar hoe pak je dat aan?

Innovatie kan vele vormen aannemen. Dat is mooi, maar leidt vaak ook tot misverstanden en ongewenste vaagheid. Innovatie moet in ieder geval altijd leiden tot een verbetering, van een grotere slagvaardigheid en van een betere toekomstbestendigheid. Wij kunnen daarbij adviseren en coachen. Wij geven de voorkeur aan innovatieprojecten met een korte looptijd.

We zoeken iemand die geschikt is voor deze functie

Wij kunnen haar, of hem vinden. We hebben ervaring met het vinden van de juiste mensen voor de juiste functie. Onze assessments zijn neutraal en eerlijk.

We moeten iets met de Omgevingswet, maar weten niet hoe en waar te beginnen

Wij wel. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31-6-42557080.

Als het formulier invult nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

BewarenBewaren

BewarenBewaren