Wat we doen

ABCultuur is een bureau voor onderzoek, tekst, advies, ontwikkeling van (culturele) projecten, interim management en Europese subsidies. Wij werken vooral op het terrein waar kunst, cultuur, cultureel erfgoed en digitale media elkaar ontmoeten. Wij hebben met vooraanstaande Nederlandse musea en overheidsorganisaties gewerkt en in een reeks projecten een degelijke expertise op het gebied van kunst- en erfgoededucatie opgebouwd.

Laatste subsidierondes voor cultuurprojecten binnen Horizon 2020

Het Horizon 2020 programma loopt ten einde. De calls for proposals waarbinnen cultuur een rol speelde zijn inmiddels voor 2018 bijna gesloten.

In november 2018 en in 2019 volgen nog enkele calls for proposals die interessant zijn voor projectvoorstellen met een culturele strekking. Meer weten? »

EU subsidies voor uw project

Hoewel wij veel breder actief zijn dan alleen adviseren over subsidies hebben wij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met verschillende EU subsidies vooral HORIZON 2020.
De opvolger van HORIZON 2020 is HORIZON EUROPE. Wij bieden ook in dat nieuwe programma weer ondersteuning op verschillende niveaus.

  • 1 – Quick-scan
  • 2 – Pre-evaluatie
  • 3 – Evaluatie
  • 4 – Evaluatie met advies
  • 5 – Voorstel schrijven
  • 6 – Complete begeleiding

Onze 6 pakketten voor EU subsidie en andere subsidie-aanvragen

Quickscan

Meer weten? »

Pre-evaluatie

Meer weten? »

Evaluatie

Meer weten? »

Evaluatie met
advies

Meer weten? »

Voorstel schrijven

Meer weten? »


Complete begeleiding

Meer weten? »


Onderzoek en rapportage

Wij zijn gespecialiseerd in inhoudelijk onderzoek en heldere rapportage. Ons werkterrein is cultuurbeleid, erfgoedbeleid, communicatie en informatievoorziening. Wij hebben ruime ervaring in het werken voor erfgoedinstellingen, lokale en nationale overheden en internationale overheden.

De kwaliteit van onze onderzoeksrapporten is solide en goed onderbouwd. Bovendien besteden we veel zorg aan leesbaarheid en praktische toepasbaarheid van de conclusies. Om die reden zijn wij al jaren een vertrouwd aanspreekpunt voor beleidsmakers en bestuurders.

Coaching bij het schrijven van een EU subsidieaanvraag

Het is verstandig om de personen die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van het voorstel en later wellicht voor het uitvoeren van het project te laten trainen en adviseren door een deskundige die al meer dan 13 jaar actief is op dit gebied.
Steeds vaker geven organisaties er de voorkeur zich te laten coachen tijdens het opbouwen van een consortium en het schrijven van een grant-proposal. Dat is goede keuze, want deze werkwijzer zorgt ervoor dat iedereen betrokken blijft bij het proces.

Wij verzorgen trainingen en adviezen op maat. Dat betekent dat we heel nauwgezet uw behoefte aan informatie en know-how in kaart brengen en in plaats van een algemeen verhaal, een zeer specifiek, op uw projectvoorstel en uw potentiële consortium afgestemde training geven. Wij hebben verschillende grote erfgoedorganisaties geadviseerd en trainingen gegeven voordat zij met het voorbereiden van een EU project begonnen.

Workshops als voorbereiding op een EU project

Die leveren wij. Naast training en advies organiseren wij in overleg met instellingen die daar behoefte aan hebben workshops met het personeel dat direct bij het project betrokken zijn, maar ook met personeel dat er indirect bij betrokken zal zijn. Het is onze ervaring dat grote nationale en internationale projecten vaak worden gezien als iets dat van buitenaf wordt opgelegd, een onwelkome extra taak, of beslommering.

Iedereen die direct en indirect een rol speelt in een groot project, moet al vanaf het begin bij de ontwikkelingen worden betrokken. Dat is zeer belangrijk, want als het niet, of te laat, gebeurt, dan gebrek aan motivatie een project in gevaar brengen.

De nieuwe Omgevingswet (2019) en uw gemeente

De omgevingswet die in 2019 van kracht wordt vereist een nieuwe manier om naar de relatie tussen maatschappelijke en economische processen en cultureel erfgoed te kijken. 

Wij hebben ons grondig in deze problematiek verdiept en kunnen u adviseren. Onze externe expert geeft overal in het land workshops bij belanghebbenden, van gemeenten, tot maatschappelijke organisaties.

Uw privacy

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben ons privacybeleid aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) aangepast.

Meer weten? Bekijk ons privacybeleid »

Sluit Menu